In English
 
 

MARJA-LIISA HONKASALO

LKT Marja-Liisa Honkasalo on kansanterveystieteen ja lääketieteellisen antropologian dosentti ja työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa sekä naistutkimuksen professorina Oslon yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa kohdistuu kulttuurin merkitykseen sairauksien kokemuksessa ja tulkinnassa. Tässä hänen erityisinä kiinnostuksen kohteinaan ovat fenomenologisen metodin käyttö kulttuurintutkimuksessa sekä kärsimyksen kysymykset nykypäivän yhteiskunnassa. Lisäksi hän tutkii pitkäaikaisen kivun merkitystä kokijan kannalta ja kuoleman saamia merkityksiä itsemurhien yhteydessä sekä tulkitsee etnografisesta näkökulmasta sydänsairauden arkitulkintoja ja pitkäaikaissairauksien merkityseroja Itä- ja Länsi-Suomen välillä.

Honkasalo on toiminut vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa sekä professorina Rooman La Sapienzan antropologian laitoksella.