In English
 
 

REIJO TILVIS

Reijo Tilvis on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan geriatrian professori (vuodesta 1989) ja lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen johtaja. Hän toimii myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin geriatrian ylilääkärinä sekä HYKS:n yleissisätautien ja geriatrian klinikan ylilääkärinä. Tilvis on ollut Vanhustyön keskusliitto ? Central förbundet för de gamlas väl -yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1995. Hän on julkaissut yli 250 englanninkielistä alkuperäistutkimusta, yli 100 suomenkielistä artikkelia ja kolme oppikirjaa.