In English
 
 

JUHA HÄNNINEN

Juha Hänninen on työskennellyt Terhokodin johtajana ja saattohoitolääkärinä vuodesta 1993 lähtien. Hän kuuluu Suomen kivuntutkimusyhdistyksen sekä Suomen ja Pohjoismaiden palliatiivisen hoidon yhdistysten hallituksiin. Parhaillaan hän on myös Suomen palliatiivisen lääketieteen seuran hallituksen puheenjohtaja sekä tämän lääketieteen alan erikoiskoulutuksen ohjausryhmän jäsen. Hän kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön eettisen neuvottelukunnan (ETENE) saattohoitosuosituksen laatimistyöryhmään.

Hänninen on julkaissut useita artikkeleita ja kirjoja kuolemasta, saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta. Hänen kirjojaan ovat Kuolevan kipu ja kärsimys (2001), Saattopotilaan oireiden hoito (2003), Kun tuuli käy (yhdessä Anna-Liisa Sunin kanssa, 2003) ja Elämän loppu vai kuoleman alku (toim., ilm. 2006). Lisäksi hän on toimittanut materiaalia saattohoidosta ja eutanasiasta Lääkärin etiikkaa -teokseen (2005).