In English
 
 

RIITTA JALLINOJA

Riitta Jallinoja (s. 1943) toimii perhesosiologian professorina Helsingin yliopistossa. Alan virka on Suomessa ensimmäinen. Jallinoja on tutkinut perhettä ja modernisoitumisen vaikutusta siihen jo 30 vuoden ajan ja julkaissut aiheesta useita teoksia. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa perheen murros ?tutkimushanketta ja ohjaa lukuisia perhesosiologian alaan kuuluvia väitöskirjoja. Hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin perhetutkimus- ja arviointihankkeisiin sekä ollut jäsenenä monissa tieteellisissä neuvottelukunnissa. Palkinnoista mainittakoon valtion tiedonjulkistamispalkinto sekä Helsingin yliopiston J. V. Snellman- ja Väestöliiton Elsa Enäjärvi-Haavio ?palkinnot. Jallinoja on tällä hetkellä valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani.