In English
 
 

MIKA MANNERMAA

Mika Mannermaa (s. 1957) on kauppatieteiden tohtori ja tulevaisuudentutkimuksen dosentti. Hän on tulevaisuudentutkimusta harjoittavan yrityksen toimitusjohtaja ja kansainvälisesti tunnettu tutkija, jolla on suuri määrä julkaisuja tulevaisuudentutkimuksen alalta. Hän on myös esiintynyt lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tulevaisuusorientoituneissa konferensseissa ja seminaareissa. Mannermaa konsultoi yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä, ministeriöitä, hallitusta, eduskuntaa ja kuntia. Hän on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun myös kolumnistina päivälehdissä.