In English
 
 

VEIKKO LAUNIS

Veikko Launis (s. 1964) on filosofian tohtori ja Turun yliopiston yhteiskuntafilosofian dosentti. Tällä hetkellä hän toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Launis on julkaissut artikkeleja ja kirjoja mm. biotieteiden etiikan ja lääketieteen filosofian alalta sekä pitänyt esitelmiä kotimaassa ja ulkomailla. Hän on myös kysytty asiantuntija tiedotusvälineissä. Launis on jäsen geenitekniikan lautakunnassa, Biotekniikan neuvottelukunnassa, ETENE:n lääketieteellisessä tutkimuseettisessä jaostossa, Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa sekä Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehitysyksikön eettisessä toimikunnassa.