In English
 
 

LEA KAUPPI

Lea Kauppi (s. 1952) on maatalous- ja metsätieteiden tohtori sekä Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja ja limnologian dosentti Helsingin yliopistossa. Kauppi on työskennellyt tutkijana Suomessa ja ulkomailla. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia ja ollut suosittu ympäristökysymysten asiantuntija tiedotusvälineissä. Kauppi on jäsenenä mm. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa, Tampereen teknillisen korkeakoulun neuvottelukunnassa,Luonnonvarojen kestävän käytön tutkimusohjelman ohjelmaryhmässä (pj.), WWF:n hallintoneuvostossa, Kansanterveyslaitoksen tieteellisessä neuvostossa sekä Valtion tiede- ja teknologianeuvostossa.