In English
 
 

KALLE MÄÄTTÄ

Kalle Määttä (s. 1959) on oikeustieteen tohtori ja oikeustaloustieteen professori Joensuun yliopistossa, sekä ympäristöjohtamisen dosentti Jyväskylän yliopistossa ja veropolitiikan dosentti Lapin yliopistossa. Hänen erityisalojaan ovat oikeustaloustieteen teoreettiset perusteet, ympäristönsuojelun taloudellinen ohjaus sekä energiaveropolitiikka ja päästökauppa, kilpailuoikeuden taloustiede ja rikostaloustiede.