In English
 
 

Tanner-palkinto

Tanner-palkinto, 50.000 euroa, myönnetään tieteessä tai muulla suomalaisen kulttuurin kentällä työskentelevälle henkilölle, jonka teot ja tulevaisuuden näkymät kertovat

o poikkeuksellisesta kyvykkyydestä alallaan
o toiminnan laaja-alaisuudesta
o luovuudesta ja rohkeudesta
o moniarvoisuudesta ja suvaitsevaisuudesta

Palkittavan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, vaan myös sellainen ulkomaalainen voidaan palkita, joka kriteerit täyttävällä tavalla vaikuttaa suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Tanner-palkinnot julkistetaan Väinö Tannerin syntymäpäivän 12. maaliskuuta aikoihin.

Tanner-palkinnon lähtökohdat

Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat syvässä murroksessa ja jännittävien mutta vaikeasti hahmotettavien haasteiden edessä. Moninaisista mielipiteistä ei ole Suomessakaan pulaa. Muutoksen syvyys asettaa kuitenkin ankarat vaatimukset ajan todellisille ymmärtäjille. Tällaisia todellisuuden tulkitsijoita sekä vaativan yhteiskunnallisen keskustelun avaajia Väinö Tannerin Säätiö haluaa palkita ja kannustaa. Vaikka palkittavat ovatkin poikkeuksellisen kyvykkäitä yksilöinä, velvoittaa ja kannustaa palkinto heitä yhteiseen keskusteluun ja toimintaan moniarvoisen ja suvaitsevaisen suomalaisen yhteiskunnan puolesta.
Tanner-palkitut nimetään myös Tanner-akateemikoiksi, Tanner-akatemian jäseniksi.