In English
 
 

Uljas uusi biologia - Tanner-luento 2003

Biotekniikan kehitysnäkymät ja yhteiskunnalliset vaikutukset Säätytalo 13.3.2003

Biologiassa on käynnissä murros, jota verrataan evoluutioteoriaan ja suhteellisuusteoriaan aikanaan. Kiistatta uusi biologia mullistaa inhimilliset ajattelu- ja toimintatavat - mutta miten? Miten biotekniset sovellutukset tulevat vaikuttamaan jokapäiväiseen elämäämme sekä ymmärrykseemme ihmisestä, yhteiskunnasta ja luonnosta? Mistä kehityksessä on kysymys ja miten siihen on mahdollista vaikuttaa?

Väinö Tannerin säätiö ja Tanner-akatemia järjestivät Säätytalolla 13.3.2003 ensimmäisen Tanner-luennon, jolla tarjotaan viimeistä tietoa biotieteiden ja -teknologian kehitysnäkymistä sekä avataan monipuolista kriittistä keskustelua biotieteiden ja -teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Mitä tavoitteita biotieteille ja niiden sovelluksille tulee asettaa? Mikä on tiedeyhteisöjen, yritysten, valtiovallan tai kansalaisjärjestöjen rooli? Millaisia ehtoja ylikansalliset tekijät asettavat kansallisille ratkaisuille? Miten erilaiset kehitysvaihtoehdot tulee ylipäätään hahmottaa ja kuinka niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan arvioida? Miten varmistaa, että arvioinnissa otetaan huomioon niin eettis-poliittiset, taloudellis-oikeudelliset kuin ympäristö-, terveys- ja lääketieteellisetkin näkökohdat?

Tanner-luennoitsijaksi kutsuttiin tutkimusjohtaja Kai Simons Dresdenin Max Planck -tutkimuslaitoksesta, jonka tarkoitus oli yhdistää nykyaikainen molekyylibiologia ja solubiologia. Simons tunnetaan johtavana ja uraauurtavana solubiologian tutkijana sekä uudentyyppisten menestyvien tutkimusyksiköiden perustajana. Simons on merkittävä tiedepoliittinen vaikuttaja Euroopassa ja laajemminkin maailmalla. Hän on arvostetun Yhdysvaltain tiede-akatemian ja kuuden muun tiedeakatemian jäsen. Simons on saanut monia huomattavia kansainvälisiä tieteellisiä palkintoja. Hän on myös vuoden 2003 Matti Äyräpää palkinnon saaja.

Simonsin ja kuuden muun alustajan avaukset tarjosivat lähtökohtia nykyistä tasokkaammalle kansalliselle keskustelulle uuden biologian vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan osana yhteistä tulevaisuuttamme.

Avaussanat
Ministeri Jouni Backman ja Professori Mart Saarma

Tanner-luento

Bioteknologia: tulevaisuuden näkymät
Tutkimusjohtaja, professori Kai Simons

Biotekniikan mahdollisuudet Suomessa
Professori Leevi Kääriäinen

Bioteknologia kansallisena haasteena -seminaari

Bioyhteiskunnan skenaariot
Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa

Uusi teknologia ja terveyspalvelujärjestelmä
Pääjohtaja Jussi Huttunen

Aidot ja näennäiset bioetiikan ongelmat
Filosofi Veikko Launis

Bioteknologia ja kestävä kehitys
Pääjohtaja Lea Kauppi

Oikeudellisen sääntelyn haasteet ja bioteknologia
Professori Kalle Määttä

Puheenjohtaja filosofi Maija-Riitta Ollila