In English
 
 

Kuka lasta hoitaa? - Tanner-luento 2004

Päivähoidon uudet mahdollisuudet Säätytalo 12.3.2004

Vuoden 2004 Tanner-luennoitsija oli professori Charles H. Zeanah Tulanen yliopistosta Yhdysvalloista. Hän on lapsen varhaiskehitystä tutkivan monialaisen tiedemaailman johtava asiantuntija. Hänen näkemyksensä lapsen mielenterveydestä, varhaisten ihmissuhteiden merkityksestä ja lapsen kasvusta kodin ulkopuolella ovat saaneet huomiota ympäri maailmaa.

Tanner-luennolla pohdittiin Zeanahin ja kotimaisten alustajien johdolla suomalaisen päivähoidon uusia kehitysvisioita ja avataan kansalaiskeskustelua lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Miten voimme uuden tiedon valossa kehittää yhteiskunnan lapsille tarjoamia palveluja, ennen muuta päivähoitoa, kun varhaiskasvatuksen rinnalle nousee lapsen psyykkisen kasvun huomioonottaminen? Ajankohtainen ja polttava haaste on, miten lapsen psyykkistä kehitystä voidaan tukea hänen koko elämäänsä ratkaisevasti vaikuttavassa vaiheessa.

Nopeasti kasvanut tutkimustieto lapsen kehityksestä ensimmäisinä elinvuosina tarjoaa uusia haasteita vanhemmille ja yhteiskunnalle. Kehityspsykiatrinen tieto, vuorovaikutustutkimuksen tarkat löydökset ja aivotutkimuksen viimeisimmät tulokset ovat yhdistymässä kokonaisvaltaiseksi ymmärrykseksi siitä, miten lapsen tasapainoinen kehitys voidaan varmistaa.

Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen myötä voidaan aiempaa paremmin ymmärtää lapsuuteen, vanhemmuuteen, perheeseen ja päivähoitoon vaikuttavia psykologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä. Näin myös uutta tietoa voidaan käyttää paremmin hyväksi hoitopalvelujen kehittämisessä.

Avaussanat
Valtuuskunnan puheenjohtaja Jouni Backman ja Professori Tuula Tamminen

Tanner-luento

Non-Parental Care for Young Children: Lessons from Infant Mental Health
Charles H. Zeanah jr., professor

Päivähoito vai kotihoito — muuttuvat ymmärrykset
Riitta Jallinoja, professori 

Kommenttipuheenvuorot ja keskustelua

Lapsen kehitystä ja toimintakykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä nyky-Suomessa
Fredrik Almqvist, professori

Perisynnin riivaamat — Menneisyyden näkemys lapsista
Kaari Utrio, Taiteilijaprofessori

Lapset kilpailun esteenä
Juha Siltala, professori 

Puheenjohtaja professori Tuula Tamminen