In English
 
 

Podcast-tukihakemus - Podcast Production Support Application

Kerro meille, kuka tai keitä olette, miksi haluat/te tehdä podcasteja, kohderyhmät ja minkälaisia ajatuksia sinulla/teillä on podcastien sisällöstä (synopsis tai käsikirjoitusaihio ei ole välttämätön). Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia, lisätietoa voit antaa vapaissa kentissä sekä teksti- ja äänitiedosto-liitteinä.

Ryhmän edustaja vastaa kaikista hakemustiedoista ja tuotantotilojen ja -välineiden huolellisesta käytöstä sekä on kontaktihenkilö.

Väinö Tannerin säätiö on sitoutunut noudattamaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Hakemustietoja voidaan luovuttaa tuotantotuen toteuttavalle Jaksomedia Oy:lle hakemuksen mukaisen tuotantotuen käytännön järjestelyitä varten. Jaksomedia ei saa käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen eikä luovuttaa tietoja edelleen. Lue lisää säätiön tietosuojaselosteesta.

***

Let us know who you are, why you want to make podcasts, your target groups, and your initial ideas for the content of the podcasts (no synopsis or script preform is required). Fields marked with an asterisk are required; you can provide additional information in the free fields and as text and audio file attachments.

The representative of a group is responsible for all application information and that production facilities are used carefully and he/she is the contact person.

Väinö Tanner Foundation is committed to complying with applicable legislation regarding the processing and protection of personal data.

The application information can be handed over to Jaksomedia Oy for the practical arrangements of the production support. Jaksomedia may not use the data for any other purpose or hand over the data. Read more säätiön tietosuojaselosteesta.


* merkityt kohdat ovat pakollisia - * marked fields are required

 

Hakijan tiedot